အညိဳေရာင္ eyeshadow သံုးျပီး လွပေသာမ်က္၀န္းပံုစံေလးကို ဖန္တီးၾကစို႔။

0

အမဲေရာင္မၾကိဳက္တြက္ Sis ေတြတြက္ အညိဳေရာင္ eyeshadow ေလးနဲ႔ဆို မဲမွာလည္းစိတ္မပူရေတာ့ဘူးေပါ့ေနာ္။

Kate brown shade eyes.jpg
ေငြေရာင္ eyeshadow ကို မ်က္ခြံအျပည့္ျခယ္ပါမယ္။
ေငြေရာင္ eyeshadow ကို မ်က္ခြံအျပည့္ျခယ္ပါမယ္။

Chocolate ေရာင္ eyeshadow ကိုသံုးပါမယ္။
Chocolate ေရာင္ည Eyeshadow ကို မ်က္ခြံေနာက္ပိုင္းတြင္ အနည္းငယ္ျခယ္ေပးပါမယ္။
Chocolate ေရာင္ည Eyeshadow ကို မ်က္ခြံေနာက္ပိုင္းတြင္ အနည္းငယ္ျခယ္ေပးပါမယ္။

Jel eyeliner ကို သံုးပါမယ္။
Wing ပံုစံမဆြဲပဲ Simple ပံုစံေလးပဲ ဆဲြေပးပါမယ္။
Wing ပံုစံမဆြဲပဲ Simple ပံုစံေလးပဲ ဆဲြေပးပါမယ္။

အညိဳေရာင္ eyeshadow သံုးျပီး လွပေသာမ်က္၀န္းပံုစံေလးကို ဖန္တီးၾကစို႔။
အညိဳေရာင္ eyeshadow သံုးျပီး လွပေသာမ်က္၀န္းပံုစံေလးကို ဖန္တီးၾကစို႔။

Kate brown shade eyes BR-1
★Product name
Kate brown shade eyes BR-1
★Description
4 shade eye shadow palette the creates contoured wide eyes with fake shade powder .that creates a contoured and mature look.there are 6 different combinations of well balanced brown shades with a unique powder texture
★Price
$15.79
Maybelline Eyestudio Lasting Drama Gel Eyeliner 0
★Product name
Maybelline Eyestudio Lasting Drama Gel Eyeliner 0
★Description
With a light, silky texture Then spread a little cream gently with fingertips to hide the dark spots on the face or dark circles under the eyes.
★Price
14,700Ks