နဂို ရွိတယ့္မ်က္လံုးထက္ပိုက်ယ္ေစမယ့္ eyeshadow ျခယ္နည္း။

0

အမဲေရာင္မၾကိဳုက္တယ့္ sis ေတြတြက္ ဒီနည္းေလးက အဆင္ေျပေစျပီး Korea look ပံုစံေလးလည္းျဖစ္လို႔ ၾကိဳက္ျကမယ္လို႔ေမ်ွာ္လင့္ပါတယ္။

Kate eyeshadow သံုးပါမယ္။
Highlight ျဖစ္ေစမယ့္ အလက္ေရာင္ Eyeshadow ကို မ်က္ခြံအျပည့္ျခယ္ပါမယ္။
Highlight ျဖစ္ေစမယ့္ အလက္ေရာင္ Eyeshadow ကို မ်က္ခြံအျပည့္ျခယ္ပါမယ္။

ပန္းေရာင္ eyeshadow ကိုသံုးပါမယ္။
ပန္းေရာင္ eyeshadow ကို မ်က္ခြံေနာက္ပုိင္း တြင္ အနည္းငယ္ထည့္ျပီး blend လုပ္ေပးပါမယ္။
ပန္းေရာင္ eyeshadow ကို မ်က္ခြံေနာက္ပုိင္း တြင္ အနည္းငယ္ထည့္ျပီး blend လုပ္ေပးပါမယ္။

အညိဳရင့္ေရာင္ eyeshadow ကိုသံုးပါမယ္။
ပန္းေရာင္ျခယ္ထားေသာ အေပၚတြင္ အညိဳရင့္ေရာင္ထည့္ျပီး Blend လုပ္ေပးပါမယ္။
ပန္းေရာင္ျခယ္ထားေသာ အေပၚတြင္ အညိဳရင့္ေရာင္ထည့္ျပီး Blend လုပ္ေပးပါမယ္။

နဂို ရွိတယ့္မ်က္လံုးထက္ပိုက်ယ္ေစမယ့္ eyeshadow ျခယ္နည္း။
နဂို ရွိတယ့္မ်က္လံုးထက္ပိုက်ယ္ေစမယ့္ eyeshadow ျခယ္နည္း။

Kate brown shade eyes BR-1
★Product name
Kate brown shade eyes BR-1
★Description
4 shade eye shadow palette the creates contoured wide eyes with fake shade powder .that creates a contoured and mature look.there are 6 different combinations of well balanced brown shades with a unique powder texture
★Price
$15.79
Maycheer Cosmetic 28-Color Eye Shadow Kit - Soft Effect
★Product name
Maycheer Cosmetic 28-Color Eye Shadow Kit – Soft Effect
★Description
made from refined neon,mica powder .a shadow platte with vivid,shimmery colors .long lasting eye shadows.adds depth and dimension to the eyes .make your eyes look more attractive .package includes 28 eyes.
★Price
$10.99
Kate color shas diamond PK-1
★Product name
Kate color shas diamond PK-1
★Price
$15.79