၂ ဆင့္တည္းနဲ႔ ျပီးျပည့္စံုေစမယ့္ eyeshadow ျခယ္နည္း။

0

အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစျပီးလြယ္ကူရိုးရွင္းေသာ eyeshadow ျခယ္နည္းေလးကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ပန္းေရာင္ Eyeshadow ကိုသံုးပါမယ္။
ပန္းေရာင္ eyeshadow ကိုမ်က္ခြံအျပည့္ျခယ္ပါမယ္။
ပန္းေရာင္ eyeshadow ကိုမ်က္ခြံအျပည့္ျခယ္ပါမယ္။

အမဲေရာင္ eyeshadow ကိုသံုးပါမယ္။
အမဲေရာင္ eyeshadow ကို မ်က္ခြံအစြန္းတြင္ အနည္းငယ္ယူ၍ ျခယ္ေပးပါမယ္။
အမဲေရာင္ eyeshadow ကို မ်က္ခြံအစြန္းတြင္ အနည္းငယ္ယူ၍ ျခယ္ေပးပါမယ္။

Eyeliner ဆိုးပါမယ္။
Eyeliner ဆိုးသည့္အခါ ထူးထူးေလး ဆိုးေပးပါမယ္။
Eyeliner ဆိုးသည့္အခါ ထူးထူးေလး ဆိုးေပးပါမယ္။

၂ ဆင့္တည္းနဲ႔ ျပီးျပည့္စံုေစမယ့္ eyeshadow ျခယ္နည္း။

NAKED2 Eyeshadow Palette
★Product name
NAKED2 Eyeshadow Palette
Eyeliner waterproof TWist up the Volume brown
★Product name
Eyeliner waterproof TWist up the Volume brown