အသည္းပံု ဆံပင္တစ္၀က္စည္းနည္း

0

ေက်ာင္းသူေလးမ်ားႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ပ်ိဳေမေလးမ်ား အားလပ္ရက္အျပင္ထြက္သည့္အခါ အဆင္ေျပေစၿပီး လြယ္လြယ္ကူကူ ျပဳလုပ္လို႔ရႏိုင္ေသာ အသည္းပံုဆံပင္တစ္၀က္စည္းနည္းေလးကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္ႏွင့္ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ စည္းပါမည္။
ဘယ္ဘက္ႏွင့္ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ စည္းပါမည္။

စည္းထားေသာ ဆံပင္ကိုေအာက္မွ အေပၚသို႔ျပန္တင္ပါမည္။
စည္းထားေသာ ဆံပင္ကိုေအာက္မွ အေပၚသို႔ျပန္တင္ပါမည္။
ဆံပင္ဆံုးသည္အထိ ျပန္တင္ပါမည္။
ဆံပင္ဆံုးသည္အထိ ျပန္တင္ပါမည္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ျပန္၍ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါမည္။
blog288_03

ႏွစ္ပိုင္းခြဲထားေသာ ဆံပင္ကို ျပန္၍ အသည္းပံုလုပ္ပါမည္။
ႏွစ္ပိုင္းခြဲထားေသာ ဆံပင္ကို ျပန္၍ အသည္းပံုလုပ္ပါမည္။
အသည္းပံုလုပ္၍ ေအာက္ဘက္နားဘယ္ႏွင့္ညာမွ စည္းထားေသာဆံပင္ႏွစ္ခုကိုစု၍ စည္းပါမည္။
အသည္းပံုလုပ္၍ ေအာက္ဘက္နားဘယ္ႏွင့္ညာမွ စည္းထားေသာဆံပင္ႏွစ္ခုကိုစု၍ စည္းပါမည္။

အသည္းပံုလုပ္ထားေသာဆံပင္၏ ဘယ္ႏွင့္ညာတစ္ဖက္ဆီကို ကလစ္ထိုးပါမည္။
အသည္းပံုလုပ္ထားေသာဆံပင္၏ ဘယ္ႏွင့္ညာတစ္ဖက္ဆီကို ကလစ္ထိုးပါမည္။

အသည္းပံု ဆံပင္တစ္၀က္စည္းနည္း
အသည္းပံု ဆံပင္တစ္၀က္စည္းနည္း
အသည္းပံု ဆံပင္တစ္၀က္စည္းနည္း