သတို႔သမီးမ်ားနွင့္ ဘြဲ႔ယူမယ့္ ပ်ိဳေမေလးမ်ားတြက္ မ်က္နွာလင္းေစမည့္ eyeshadow ျခယ္နည္း။

0

မ်က္ႏွာလင္းေစမယ့္ eyeshadow ျခယ္နည္းေလးကိုမိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

အုတ္ႀကိဳးေရာင္ eyeshadow ကိုျခယ္ပါမယ္။
အုတ္ႀကိဳးေရာင္ eyeshadow ကို မ်က္ခြံအျပည့္ျခယ္ပါမယ္။
အုတ္ႀကိဳးေရာင္ eyeshadow ကို မ်က္ခြံအျပည့္ျခယ္ပါမယ္။

အစိမ္းေရာင္ eyeshadow ကိုသံုးပါမယ္။
အစိမ္းေရာင္ eyeshadow က မ်က္ခြံအလယ္တြင္ ျခယ္ေပးပါမယ္္။
အစိမ္းေရာင္ eyeshadow က မ်က္ခြံအလယ္တြင္ ျခယ္ေပးပါမယ္္။

မရမ္းေရာင္ eyeshadow သံုးပါမယ္။
မရမ္းေရာင္ eyeshadow ကို ေအာင္မ်က္ခမ္းအစပ္တြင္ထည့္ပါမယ္။
မရမ္းေရာင္ eyeshadow ကို ေအာင္မ်က္ခမ္းအစပ္တြင္ထည့္ပါမယ္။

 ေငြေရာင္ eyeshadow ကိုသံုးပါမယ္။
ေငြေရာင္ eyeshadow ကိုမ်က္ခမ္းအစပ္နားတြင္ျခယ္ေပးပါမယ္။
ေငြေရာင္ eyeshadow ကိုမ်က္ခမ္းအစပ္နားတြင္ျခယ္ေပးပါမယ္။

Mascara ႏွင့္ မ်က္ေတာင္ေကာ့တန္သုံးပါမယ္။
မ်က္ေတာင္ေကာ့တန္ႏွင့္မ်က္ေတာင္ေကာ့ျပီး mascara ျဖင့္ေကာ့ပါမယ္။
မ်က္ေတာင္ေကာ့တန္ႏွင့္မ်က္ေတာင္ေကာ့ျပီး mascara ျဖင့္ေကာ့ပါမယ္။
မ်က္ေတာင္ေကာ့တန္ႏွင့္မ်က္ေတာင္ေကာ့ျပီး mascara ျဖင့္ေကာ့ပါမယ္။

သတို႔သမီးမ်ားနွင့္ ဘြဲ႔ယူမယ့္ ပ်ိဳေမေလးမ်ားတြက္ မ်က္နွာလင္းေစမည့္ eyeshadow ျခယ္နည္း။
သတို႔သမီးမ်ားနွင့္ ဘြဲ႔ယူမယ့္ ပ်ိဳေမေလးမ်ားတြက္ မ်က္နွာလင္းေစမည့္ eyeshadow ျခယ္နည္း။
သတို႔သမီးမ်ားနွင့္ ဘြဲ႔ယူမယ့္ ပ်ိဳေမေလးမ်ားတြက္ မ်က္နွာလင္းေစမည့္ eyeshadow ျခယ္နည္း။

L.A 16 color eyeshadow palette
★Product name
L.A 16 color eyeshadow palette
★Description
An all-in-one palette with 16 matte and shimmer shadows to contour, define and create any look you desire. Smooth, velvety shades glide onto your eyelids for an array of customized looks. Complete with dual ended applicator.
★Price
$4.99
Maybelline hipert cosmo shadow WN-1 vinus wine
★Product name
Maybelline hipert cosmo shadow WN-1 vinus wine
★Description
A unique combination of crushed pearls and pure pigments, baked eyeshadows can be used either wet or dry
★Price
$6.77
Maybelline Lashionista Endless Length Obsession Mascara 01
★Product name
Maybelline Lashionista Endless Length Obsession Mascara 01
★Description
Volum Express Waterproof Mascara from Maybelline is a waterproof mascara that quickly gives lashes a dramatic look with up to three times more volume. With its patented brush and formula it rapidly thickens lashes without lumping.
★Price
$8.99