ေနာက္တြဲ Fancy ဆံပင္။

0

ပ်ဳိေမမ်ား လွပသပ္ရပ္စြာ အလြယ္တကူ ျပဳလုပ္နိုင္သည္႔ရုိးရွင္းေသာ ေနာက္တဲြ Fancy ဆံပင္ေလး နွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္ တ၀က္ကို ေနာက္သို႔ ယူ၍ သားေရႀကိဳး ျဖင့္ စည္းပါ။
ဆံပင္ တ၀က္ ကိုေနာက္သို႔ ယူပါ

ေအာက္မွ က်န္ေနေသာ ဆံပင္ကိုလည္း သားေရႀကိဳး ျဖင့္စည္းပါ။
ေအာက္မွ က်န္ေနေသာ ဆံပင္ကိုလည္း သားေရႀကိဳး ျဖင့္စည္းပါ။
ဆံထံုးပံုစံေလးလုပ္ပါ။
ဆံထံုးပံုစံေလးလုပ္ပါ။
ကလစ္ထိုးလိုက္ပါ။
ကလစ္ထိုးလိုက္ပါ။

အေပၚမွ စည္းထားေသာဆံပင္ကို ေအာက္ကို ခ်၍ ဆံထံုးပံုလုပ္ထားေသာ ဆံပင္ကိုဖံုး၍ညာဘက္မွ ကလစ္ထိုးပါမည္။
အေပၚမွ စည္းထားေသာဆံပင္ကို ေအာက္ကို ခ်၍ ဆံထံုးပံုလုပ္ထားေသာ ဆံပင္ကိုဖံုး၍ညာဘက္မွ ကလစ္ထိုးပါမည္။
ဘယ္ဘက္မွလည္းကလစ္ထိုးပါ။
blog282_03.2

ကလစ္ထိုး၍ တ၀က္က်န္ေသာ ဆံပင္ကို အလိပ္ပံုစံေလးလုပ္ပါမည္။
ကလစ္ထိုး၍ တ၀က္က်န္ေသာ ဆံပင္ကို အလိပ္ပံုစံေလးလုပ္ပါမည္။
အဆံုးထိ ထပ္မံ၍လိပ္ကာ ညာဘက္မွ ကလစ္ထိုးပါ။။
အဆံုးထိ ထပ္မံ၍လိပ္ကာ ညာဘက္မွ ကလစ္ထိုးပါ။။
ဘယ္ဘက္မွ လည္းကလစ္ထိုးပါ။
ဘယ္ဘက္မွ လည္းကလစ္ထိုးပါ။

မိမိႏွစ္သက္ရာ Accessories ျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။
မိမိႏွစ္သက္ရာ Accessories ျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

ေနာက္တြဲ Fancy ဆံပင္။
ေနာက္တြဲ Fancy ဆံပင္။
ေနာက္တြဲ Fancy ဆံပင္။