သံုးမ်ိဳစပ္ ႏႈတ္ခမ္းနီဆိုးနည္း

0

ဆန္းဆန္းေလးႏွင့္ ေမာ္ဒန္ဆန္ေသာ အေရာင္ကုိ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ပ်ိဳေမမ်ားအားလံုးအတြက္ သံုးမ်ိဳးစပ္ ႏႈတ္ခမ္းနီဆိုးနည္းကုိ ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။

ခဲတံအမဲကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
ခဲတံအမဲျဖင့္ လႈိင္းေဖာ္ပါမည္။
ခဲတံအမဲျဖင့္ လႈိင္းေဖာ္ပါမည္။

.ႏႈတ္ခမ္းနီကို အသံုးျပဳပါမည္။
ႏႈတ္ခမ္းအတြင္းပုိင္း တ၀က္ကုိသာ ဆိုးေပးပါ။
ႏႈတ္ခမ္းအတြင္းပုိင္း တ၀က္ကုိသာ ဆိုးေပးပါ။

အျဖဴေရာင္ကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
ႏႈတ္ခမ္းအတြင္းပိုင္းတြင္ ဆိုးေပးပါ။
ႏႈတ္ခမ္းအတြင္းပိုင္းတြင္ ဆိုးေပးပါ။

သံုးမ်ိဳစပ္ ႏႈတ္ခမ္းနီဆိုးနည္း

HOT EYELINE Pencil Colored Soft Cosmetic
★Product name
HOT EYELINE Pencil Colored Soft Cosmetic
★Price
$3
Kate color wrapping rouge RS-2
★Product name
Kate color wrapping rouge RS-2
★Description
its easily makes your lip beautiful color and it keeps long time.
★Price
$10.81
L.A Colors - Jumbo Eye Pencil - CP401 - Sea Shells
★Product name
L.A Colors – Jumbo Eye Pencil – CP401 – Sea Shells