လွပေသာ ဆံထံုး၀ို္င္း

0

အလႈမဂၤလာပြဲမ်ား သြားေရာက္မည့္ ပ်ိဴေမေလးမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာ၍ လြယ္ကူရိုးရွင္းၿပီးစတိုင္က်လွပေစမည့္ လွပေသာ ဆံထံုး၀ိုင္းေလးကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို အေနာက္တြင္စု၍စည္းပါမည္။
ဆံပင္စည္းပါ။

ဆံထံုးျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ကြင္း၀ိုင္းကိုစည္းထားေသာဆံပင္ထဲ သို႔ထည့္ပါမည္။
ဆံထံုးျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ကြင္း၀ိုင္းကိုစည္းထားေသာဆံပင္ထဲ သို႔ထည့္ပါမည္။

ကြင္း၀ိုင္းေပၚသို႔ ဆံပင္မ်ားကို ျဖန္႔ပါမည္။
ကြင္း၀ိုင္းေပၚသို႔ ဆံပင္မ်ားကို ျဖန္႔ပါမည္။
ျဖန္႔ထားေသာဆံပင္မ်ား၏အေပၚမွသားေရႀကိဳးျဖင့္ ပတ္ပါမည္။
ျဖန္႔ထားေသာဆံပင္မ်ား၏အေပၚမွသားေရႀကိဳးျဖင့္ ပတ္ပါမည္။
ေဘးမွဆံပင္မ်ားကို ေအာက္သို႔ျပန္စုပါမည္။
ေဘးမွဆံပင္မ်ားကို ေအာက္သို႔ျပန္စုပါမည္။

ေအာက္မွက်န္ေသာဆံပင္မ်ားထဲမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမည္။
ေအာက္မွက်န္ေသာဆံပင္မ်ားထဲမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမည္။
အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကိုေခြပါမည္။
အနည္းငယ္ယူထားေသာဆံပင္ကိုေခြပါမည္။
ဆံပင္ဆံုးသည္အထိဆက္ေခြ၍ အဆံုးတြင္ကလစ္ထိုးပါမည္။
ဆံပင္ဆံုးသည္အထိဆက္ေခြ၍ အဆံုးတြင္ကလစ္ထိုးပါမည္။

က်န္ဆံပင္မ်ားကိုလည္း အေပၚအဆင္ကဲ႔သို႕ အေခြေလးမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။
က်န္ဆံပင္မ်ားကိုလည္း အေပၚအဆင္ကဲ႔သို႕ အေခြေလးမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။

ေက်ာက္ဆံထိုးေလးမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။
ေက်ာက္ဆံထိုးေလးမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။

လွပေသာ ဆံထံုး၀ို္င္း
လွပေသာ ဆံထံုး၀ို္င္း
လွပေသာ ဆံထံုး၀ို္င္း