ေဘးတေဇာင္း ခရုေခြ!

0

ပ်ဳိေမမ်ား လွပသပ္ရပ္စြာ အလြယ္တကူ ျပဳလုပ္နိုင္သည္႔ ေဘးတေဇာင္း ခရုေခြ နွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ညာဘက္ ဆံပင္ကို ေအာက္နားကေန၍ ဘယ္ဘက္နား သို့ လိမ္၍ယူပါ။
ညာဘက္ ဆံပင္ကို ေအာက္နားကေန၍ ဘယ္ဘက္နား သို့ လိမ္၍ယူပါ။

ဘယ္ဘက္ အနားသို့ ရွိေနေသာ ဆံပင္မ်ား မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ ယူလိုက္ပါ။
ဘယ္ဘက္ အနားသို့ ရွိေနေသာ ဆံပင္မ်ား မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ ယူလိုက္ပါ။
အေခြလုပ္ပါ။
အေခြလုပ္ပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။

ဒုတိယ ဆံပင္တခု ကိုလည္း အနည္းငယ္ယူပါ။
ဒုတိယ ဆံပင္တခု ကိုလည္း အနည္းငယ္ယူပါ။
အေခြလုပ္ပါ။
အေခြလုပ္ပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။

က်န္ရွိေနေသာ ဆံပင္အားလံုး ကိုလည္းယူပါ။
က်န္ရွိေနေသာ ဆံပင္အားလံုး ကိုလည္းယူပါ။
အေခြ လုပ္ပါ။
အေခြ လုပ္ပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။

မိမိႏွစ္သက္ရာ Accessories ျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။
မိမိႏွစ္သက္ရာ Accessories ျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

ေဘးတေဇာင္း ခရုေခြ!
ေဘးတေဇာင္း ခရုေခြ!
ေဘးတေဇာင္း ခရုေခြ!