မ်က္ကြင္းညိဳသူမ်ားအတြက္

0

မ်က္ကြင္းညိဳလို႕စိတ္ညစ္ေနပါသလား?ပ်ိဳပ်ိဳေမေမမ်ားအားလံုးအတြက္ မ်က္ကြင္းညိဳျခင္းကုိ makeupျဖင့္ဖံုးဖိႏိုင္ျပီး လိမ္းနည္းအဆင့္ဆင့္ကုိ ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။

make up baseကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
မ်က္လံုးေအာက္ တစ္ေလွ်ာက္တြင္ makeup base လိမ္းေပးပါ။
မ်က္လံုးေအာက္ တစ္ေလွ်ာက္တြင္ makeup base လိမ္းေပးပါ။

concealerကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
မ်က္လံုးေအာက္တြင္ concealerကုိ လိမ္းပါမည္။
မ်က္လံုးေအာက္တြင္ concealerကုိ လိမ္းပါမည္။
Concealerကုိ ေဖာ့ျဖင့္ေျပျပစ္စြာ လိမ္းေပးပါ။
Concealerကုိ ေဖာ့ျဖင့္ေျပျပစ္စြာ လိမ္းေပးပါ။

.ေပါင္ဒါမႈန္႕ကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
ေပါင္ဒါမႈန္႔ကုိ မ်က္လံုးေအာက္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ လိမ္းေပးပါ။
ေပါင္ဒါမႈန္႔ကုိ မ်က္လံုးေအာက္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ လိမ္းေပးပါ။

မ်က္ကြင္းညိဳသူမ်ားအတြက္

NARS Pro-Prime Light Optimizing Primer
★Product name
NARS Pro-Prime Light Optimizing Primer
★Description
Get primed for a vibrant complexion. Ideal for all skin types, this lightweight essential is loaded with the latest light-transforming technologies to enhance skin’s natural beauty. Prepare yourself for foundation that looks luminous, stays fresh, and lasts.
★Price
$35
VOV cover foundation
★Product name
VOV cover foundation
★Description
A cream foundation that offers medium to heavy coverage. The longer it stays on your skin the more natural it looks. I use this as an undereye concealer and pimple marks. A little goes a long way, so its very tipid.. Just make sure to set it with loose powder
★Price
$9.8
Revlon touch _ glow extra moisturizing face powder 2
★Product name
Revlon touch _ glow extra moisturizing face powder 2
★Description
Smoothes and moisturises for a soft, dewy finish.◦Water-based for a natural, radiant look.◦Colour that stay true for hours.
★Price
$25.5