ျမန္မာဆံထံုး

0

အလႈမဂၤလာပြဲမ်ားသြားေရာက္မည့္ ျမန္မာမိန္းကေလးမ်ားအတြက္ ရိုးရွင္းၿပီး မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္လို႔ရႏိုင္ၿပီး လွပေက်ာ႔ရွင္းေသာ ျမန္မာဆံထံုးေလးကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းအေရွ႕ဘက္ေဘးနားမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ခ်န္ပါမည္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းအေရွ႕ဘက္ေဘးနားမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ခ်န္ပါမည္။

က်န္ရွိေနသည့္ ဆံပင္အားလံုးကိုအေနာက္တြင္စု၍ ဆံပင္ဆံုးသည္ အထိလိမ္ပါမည္။
က်န္ရွိေနသည့္ ဆံပင္အားလံုးကိုအေနာက္တြင္စု၍ ဆံပင္ဆံုးသည္ အထိလိမ္ပါမည္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို အေပၚသို႔ျပန္ပတ္၍ ဆံထံုးလုပ္ပါမည္။
လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို အေပၚသို႔ျပန္ပတ္၍ ဆံထံုးလုပ္ပါမည္။
ျပန္ပတ္ထားေသာ ဆံပင္အဆံုးတြင္ ကလစ္ထိုးပါမည္။
ျပန္ပတ္ထားေသာ ဆံပင္အဆံုးတြင္ ကလစ္ထိုးပါမည္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွအနည္းငယ္ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ကိုညာဘက္ျခမ္း ဆံထံုးေအာက္သို႔ျပန္ပတ္ပါမည္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွအနည္းငယ္ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ကိုညာဘက္ျခမ္း ဆံထံုးေအာက္သို႔ျပန္ပတ္ပါမည္။
ျပန္ပတ္ထားေသာ ဆံပင္ႏွင့္ဆံထံုးကိုတြဲ၍ ကလစ္ထိုးပါမည္။
ျပန္ပတ္ထားေသာ ဆံပင္ႏွင့္ဆံထံုးကိုတြဲ၍ ကလစ္ထိုးပါမည္။

မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ပန္းပြင့္မ်ားျဖင့္ အလွဆင္ႏိုင္ပါသည္။
မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ပန္းပြင့္မ်ားျဖင့္ အလွဆင္ႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာဆံထံုး
ျမန္မာဆံထံုး
ျမန္မာဆံထံုး