အဆီျပန္ေသာ အသားအေရအတြက္ foundationလိမ္းနည္း

0

မိတ္ကပ္လိမ္းျပီးတုိင္း အဆီျပန္လုိ႕စိတ္ညစ္ေနပါသလား?အဆီျပန္ျခင္းကုိ သက္သာေစေသာ မိတ္ကပ္လိမ္းနည္း အဆင့္ဆင့္ကုိ ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။

moisturizerကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
မ်က္ႏွာေပၚတြင္ အစက္ခ်ပါမည္။
မ်က္ႏွာေပၚတြင္ အစက္ခ်ပါမည္။
ေျပျပစ္စြာလိမ္းေပးပါ။
ေျပျပစ္စြာလိမ္းေပးပါ။

foundationကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
အစက္ခ်ပါမည္္။
အစက္ခ်ပါမည္္။
ေဖာ့ျခင့္ေျပျပစ္စြာ လိမ္းေပးပါ။
ေဖာ့ျခင့္ေျပျပစ္စြာ လိမ္းေပးပါ။

powderမႈန္႔ကုိ အသံုုးျပဳပါမည္။
မ်က္ႏွာေပၚတြင္ ေပါင္ဒါမႈန္႕ျဖင့္ ပုတ္လိမ္းေပးပါ။
မ်က္ႏွာေပၚတြင္ ေပါင္ဒါမႈန္႕ျဖင့္ ပုတ္လိမ္းေပးပါ။<

.ေဖာ့တြင္ ေရျဖန္းေပးပါ။
two ways cakeကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
two ways cakeကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
ေရျဖန္းထားေသာ ေဖာ့ျဖင့္ two ways cakeကုိ ယူလုိက္ပါ။
ေရျဖန္းထားေသာ ေဖာ့ျဖင့္ two ways cakeကုိ ယူလုိက္ပါ။
မ်က္ႏွာေပၚတြင္ လိမ္းေပးပါ။
မ်က္ႏွာေပၚတြင္ လိမ္းေပးပါ။

အဆီျပန္ေသာ အသားအေရအတြက္ foundationလိမ္းနည္း

Olay Regenerist 3 Point Cream
★Product name
Olay Regenerist 3 Point Cream
KMA Water Resist Liquid Foundation Spf30 Oil Free
★Product name
KMA Water Resist Liquid Foundation Spf30 Oil Free
★Description
Thin waterproof foundation. To conceal wrinkles, dark spots on the face. The light oil-free skin. And retaining moisture to the skin. And protect the skin from sun damage with SPF30 for all skin types.
★Price
$12.88
Revlon touch _ glow extra moisturizing face powder 2
★Product name
Revlon touch _ glow extra moisturizing face powder 2
★Description
Smoothes and moisturises for a soft, dewy finish.◦Water-based for a natural, radiant look.◦Colour that stay true for hours.
★Price
$25.5
Camella two way uv moisture foundation
★Product name
Camella two way uv moisture foundation
★Description
THE SPECIAL FORMULA TWO-WAY POWDER CAKE IS SPECIALLY DEVELOPED FOR NORMAL AND DRY SKIN. ENRICHED WITH VITAMIN-E, MOISTURIZES AND PROTECTS FOR SOFT, SUPPLE SKIN, RESULTING IN YOUNGER AND HEALTHIER-LOOKING SKIN. WATERPROOF AND LONG LASTING.
★Price
5,000Ks