အစိမ္းေရာင္ႏွင့္ခရမ္းေရာင္စပ္ျပီး eyeshaow ျခယ္နည္း။

0

လူငယ္ဆန္ျပီး လန္းဆန္းတက္ျကြေသာ အသြင္ေပၚစမယ့္ eyeshadow ျခယ္နည္းေလးကို မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ခဲတံ အမဲကို သံုးပါမယ္။
အမဲေရာင္ခဲတံျဖင့္ မ်က္ခြံအစြန္းမွစ၍အရာေပးပါမယ္။
အမဲေရာင္ခဲတံျဖင့္ မ်က္ခြံအစြန္းမွစ၍အရာေပးပါမယ္။
Brush ျဖင့္ အမဲေရာင္သံုးထားေသာေနရာမ်ားကို ျဖည္ေပးပါမယ္။
Brush ျဖင့္ အမဲေရာင္သံုးထားေသာေနရာမ်ားကို ျဖည္ေပးပါမယ္။

အစိမ္းေရာင္ eyeshadow ကိုသံုးပါမယ္။
အစိမ္းေရာင္ eyeshadow ကိုမ်က္ခြံအျပည့္ျခယ္ပါမယ္။
အစိမ္းေရာင္ eyeshadow ကိုမ်က္ခြံအျပည့္ျခယ္ပါမယ္။

ခရမ္းေရာင္ eyeshadow ကိုသံုးပါမယ္။
ခရမ္းေရာင္ eyeshadow ကို အစိမ္းေရာင္ျခယ္ထားေသာေပၚတြင္အနည္းငယ္ယူကာ ေျပျပစ္စြာျခယ္ေပးပါမယ္။
ခရမ္းေရာင္ eyeshadow ကို အစိမ္းေရာင္ျခယ္ထားေသာေပၚတြင္အနည္းငယ္ယူကာ ေျပျပစ္စြာျခယ္ေပးပါမယ္။

Eyeliner ဆိုးပါမယ္။
Cat wing eyeliner ပံုစံဆြဲေပးပါမယ္။
Cat wing eyeliner ပံုစံဆြဲေပးပါမယ္။

အစိမ္းေရာင္ႏွင့္ခရမ္းေရာင္စပ္ျပီး  eyeshaow  ျခယ္နည္း။
အစိမ္းေရာင္ႏွင့္ခရမ္းေရာင္စပ္ျပီး  eyeshaow  ျခယ္နည္း။

NARS Eyeliner Pencil - Black Moon
★Product name
NARS Eyeliner Pencil – Black Moon
★Description
Intense pigments of longwearing eyeliner color that glide on smoothly for precision definition and lash thickening effects. The creamy texture is ideal for blending, smudging, or pairing with powder eyeshadows.
★Price
$23
L.A 16 color eyeshadow palette
★Product name
L.A 16 color eyeshadow palette
★Description
An all-in-one palette with 16 matte and shimmer shadows to contour, define and create any look you desire. Smooth, velvety shades glide onto your eyelids for an array of customized looks. Complete with dual ended applicator.
★Price
$4.99
Maycheer Cosmetic 28-Color Eye Shadow Kit - Soft Effect
★Product name
Maycheer Cosmetic 28-Color Eye Shadow Kit – Soft Effect
★Description
made from refined neon,mica powder .a shadow platte with vivid,shimmery colors .long lasting eye shadows.adds depth and dimension to the eyes .make your eyes look more attractive .package includes 28 eyes.
★Price
$10.99
XUEYINZI eyeliner black
★Product name
XUEYINZI eyeliner black