ရိုးရွင္းေသာဆံပင္ပံုစံ

0

ပ်ိဳေမမ်ားအခက္အခဲမရွိ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ျပဳလုပ္လို႔ရႏိုင္ေသာ လြယ္ကူလွပသည့္ ရိုးရွင္းေသာဆံပင္ပံုစံေလးကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ေဘးတစ္ဖက္အေပၚလႊာမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူ၍ ဆံပင္စည္းပါ။
ဆံပင္စည္းပါ။

ဒုတိယတစ္ခုကိုလည္း ပထမတစ္ခုကဲ႔သို႕ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူ၍ စည္းပါမည္။
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါ။
တတိယနဲ႔စတုတၳကိုလည္း အေပၚအဆင့္အတိုင္းဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။
တတိယနဲ႔စတုတၳကိုလည္း  အေပၚအဆင့္အတိုင္းဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။

စည္းထားေသာ ဆံပင္ကိုအေပၚသို႔ျပန္ထည့္ရန္ လက္ညိႈးေလးျဖင့္ဟထားပါမည္။
ဆံပင္ကိုအတြင္းသို႔ျပန္ထည့္ပါ။
စည္းထားေသာဆံပင္ကို အေပၚသို႔ျပန္ထည့္ပါမည္။
စည္းထားေသာဆံပင္ကို အေပၚသို႔ျပန္ထည့္ပါမည္။
က်န္အဆင့္မ်ားကိုလည္း ပထမအဆင့္အတိုင္းဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။
က်န္အဆင့္မ်ားကိုလည္း ပထမအဆင့္အတိုင္းဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။

ပန္းပြင့္ေလးမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။
အလွဆင္ပါ။

ရိုးရွင္းေသာဆံပင္ပံုစံ
ရိုးရွင္းေသာဆံပင္ပံုစံ