ႏွစ္ေရာင္စပ္ ပါးနီျခယ္နည္း

0

ပ်ိဳေမမ်ားအားလံုးအတြက္ ပါးနီျခယ္ျခင္းသည္ ႏုပ်ိဳေစျပီး ခ်စ္စရာအသြင္ကုိ ေဆာင္ေသာေၾကာင့္ ေခတ္သစ္ပ်ိဳေမမ်ားအားလံုးအတြက္ ပါးနီျခယ္နည္း အဆင့္ဆင့္ကုိ ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။

လိေမၼာ္ေရာင္ကုိ အသံုးျပဳပါမည္။

ပါးမို႕ကေနစျပီး အေပၚသို႕ပါးရိုးတစ္ေလွ်ာက္ ေျပျပစ္စြာ ျခယ္ေပးပါ။

ပန္းေရာင္ရင့္ကုိ အသံုးျပဳပါမည္။

ပါးမို႕ကေနစျပီး အေပၚသို႕ပါးရိုးတစ္ေလွ်ာက္ ေျပျပစ္စြာ ျခယ္ေပးပါ။

ႏွစ္ေရာင္စပ္ ပါးနီျခယ္နည္း

Revlon matt powder blush 106
★Product name
Revlon matt powder blush 106
★Description
Gives cheeks a natural multi-dimensional look. Matte brush that contours the face beautifully. Includes natural goat hair brush and mirror.
★Price
$16
NARS Orgasm Blush 4013
★Product name
NARS Orgasm Blush 4013
★Description
Developed with transparent pigments for a supple & sheer look
With weightless texture
Creates a natural, healthy shine for any skin tone
Provides a translucent, natural hint of color
Can be worn alone or layered together for more depth & intensity
★Price
$29