ဆံပင္တစ္ဝက္စည္းနည္း

0

ပ်ိဳေမေလးမ်ားအတြက္ လိုက္ဖက္မႈရွိေစၿပီး လွပရိုးရွင္းေသာ Fancy ဆံပင္စည္းေလးကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါမည္။
ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွအနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကိုကလစ္ထိုးပါမည္။
ကလစ္ထိုးပါ။

ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။
ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။

ညာဘက္ျခမ္းမွယူထားေသာ ဆံပင္ကိုကလစ္ထိုးပါမည္။
ကလစ္ထိုးပါ။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္္းငယ္ထပ္ယူပါမည္။
ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူပါ။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွယူထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ထိုးပါမည္။
ကလစ္ထိုးပါ။

ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းငယ္ထပ္ယူပါမည္။
ဆံပင္အနည္းငယ္ထပ္ယူပါ။

ညာဘက္ျခမ္းမွယူထားေသာ ဆံပင္ကိုကလစ္ထိုးပါမည္။
ကလစ္ထိုးပါ။

မိမိႏွစ္သက္ရာAccessories ေလးမ်ားျဖင့္အလွဆင္ႏိုင္ပါသည္။
အလွဆင္ပါ။

ဆံပင္တစ္ဝက္စည္းနည္း