အေရာင္ ၂ ေရာင္စပ္ ႏႈတ္ခမ္းနီဆိုးနည္း။

0

ႏႈတ္ခမ္းေသးလို႔ စိတ္ညစ္ေနတယ့္ Sis ေလးေတြတြက္ big lips ပံုစံပံုေဖာ္ျပီး ႏႈတ္ခမ္းနီ ၂ ေရာင္စပ္ဆိုးနည္းေလးကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

Lip liner သံုးပါမယ္။
ႏႈတ္ခမ္းအစပ္နားေတြကို ပံုေဖာ္ျပီး ေဘးေထာင့္စြန္းေတြကိုလိုက္ျဖည့္ပါမယ္။
ႏႈတ္ခမ္းအစပ္နားေတြကို ပံုေဖာ္ျပီး ေဘးေထာင့္စြန္းေတြကိုလိုက္ျဖည့္ပါမယ္။

NYX SMLC 06 သံုးပါမယ္။
အတြင္းသားကို လိုက္ျဖည့္ျပီးဆိုးေပးပါ။
အတြင္းသားကို လိုက္ျဖည့္ျပီးဆိုးေပးပါ။

အေရာင္ ၂ ေရာင္စပ္ ႏႈတ္ခမ္းနီဆိုးနည္း။

NYX SOFT MATTE LIP CREAM ISTANBUL
★Product name
NYX SOFT MATTE LIP CREAM ISTANBUL

★Description
Straddles the line between lipstick and gloss
Creamy lustrous formula applies like silk
Soft matte finish exudes a sensual glow
Unique innovative texture adds the perfect polish to any look

★Price
12,500Ks

★To buy
Kaymu – Online Shopping –