အဆီျပန္တဲ႔အသားအေရပိုင္ရွင္ေတြနဲ႔ ပံုမွန္အသားအေရပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေစႏိုင္မည့္ Cushion အသံုးျပဳနည္း။

0

အမဲစက္ေေတြကို ဖံုးေပးျပီး အဆီျပန္ျခင္းကိုကာကြယ္ေပးမယ့္ Cushion ေလးကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

မလိမ္းမွီပံု။

Aprilskin cushion သံုးပါမယ္။
ဘယ္ဘက္ပါးေပၚတြင္ ညင္သာစြာ မိတ္ကပ္စိမ့္၀င္္သြားေအာင္လိမ္းေပးပါမယ္။
ဘယ္ဘက္ပါးေပၚတြင္ ညင္သာစြာ မိတ္ကပ္စိမ့္၀င္္သြားေအာင္လိမ္းေပးပါမယ္။
ညာဘက္ပါးေပၚတြင္ ညင္သာစြာ ဖိျပီးလိမ္းေပးပါမယ္။
ညာဘက္ပါးေပၚတြင္ ညင္သာစြာ ဖိျပီးလိမ္းေပးပါမယ္။
နဖူး ေပၚတြင္ မိတ္ကပ္စိမ့္၀င္သြားေအာင္လိမ္းေပးပါမယ္။
နဖူး ေပၚတြင္ မိတ္ကပ္စိမ့္၀င္သြားေအာင္လိမ္းေပးပါမယ္။
ေမးေစ့တစ္၀ိုက္တြင္လည္္းလိမ္းပါမယ္။
ေမးေစ့တစ္၀ိုက္တြင္လည္္းလိမ္းပါမယ္။

အဆီျပန္တဲ႔အသားအေရပိုင္ရွင္ေတြနဲ႔ ပံုမွန္အသားအေရပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေစႏိုင္မည့္ Cushion အသံုးျပဳနည္း။
အဆီျပန္တဲ႔အသားအေရပိုင္ရွင္ေတြနဲ႔ ပံုမွန္အသားအေရပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေစႏိုင္မည့္ Cushion အသံုးျပဳနည္း။

April skin Magic snow cushion
★Product name
April skin Magic snow cushion

★Description
A new concept cream texture: Mixture of ice and snow water on a mineral-base.
Due to the concentranted moisturizing componrnts(60%),has a prolonged moisturizing effect on the skin.
Immediately evens skin tone, conceals flaws and skin stays fresh throughout the day.
Maintains clear, pure tone throughout the day, without blackout, helps to maintain skin elasticity.
Sun block SPF50+ PA+++
( More >> )

★Price
39,600Ks

★To buy
LOTAYA – online shopping –
09-975164989